Amply APU VCM 650W6P chia 6 vùng, điều chỉnh âm lượng từng vùng